In the company’s development strategy, The Medcare pays special attention to community activities, integrating social security and children’s interests along with its activities. With the motto of doing business not only for profit but also for the common development of society, The Medcare has, over the years, always allocated its profits to philanthropic activities and contributed to the community. We strive for improvement of quality of life for the community, especially for children

SOME TYPICAL ACTIVITIES

Humanitarian health examination of Truong Son primary school,  An Lao, Hai Phong City – 05/2019

Free health examination for 505 students

Khám nội tổng hợp, Mắt, Răng Hàm Mặt

Tổng ngân sách thực hiện là 150.000.000đ

The charity and psychiatric examination for Hy Vong Center, Hanoi City – 12/2018

Đánh giá tâm lý cho trẻ không may mắc các bệnh down, bại não, tự kỷ, tăng động…

Trao tặng 20.000.000đ tiền mặt và học bổng, quà tặng trị giá 43.000.000đ từ các doanh nghiệp đối tác.

Health examination at Kim Dong Primary School, Hai Phong City – 11/2018

Khám sức khỏe miễn phí cho 370 học sinh

Khám nội tổng hợp, Mắt, Răng Hàm Mặt

Tặng 63 suất ưu đãi khám dinh dưỡng và miễn phí khám tim mạch chuyên sâu tại Phòng khám The MedCare

Tổng ngân sách thực hiện là 132.000.000đ

Health examination at Tan Trao High School, Hai Phong City – 05/2017

Phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em TP. Hải Phòng

Khám tư vấn sức khỏe miễn phí cho 300 học sinh

Tổng ngân sách thực hiện là 60.000.000đ

Health examination in Duong Kinh District, Hai Phong City – 05/2016

Phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em TP. Hải Phòng

Khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 120 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

Tổng ngân sách thực hiện là 51.000.000đ

Top