CHI NHÁNH HẠ LONG – QUẢNG NINH
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ NGÀY 25/9/2023 – 1/10/2023

Phòng khám The Medcare Quảng Ninh xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ như sau:

————-
🌻 THỨ HAI : Ngày 25/9/2023

⏰ 08h – 17h30:
▪️ ThS.BSNT.CKI Đỗ Thị Vân Trang
▪️ BS CKI Nguyễn Tiến Phương

————-
🌻 THỨ BA : Ngày 26/9/2023

⏰ 08h – 17h30:
▪️ ThS.BSNT.CKI Đỗ Thị Vân Trang

⏰ 08h – 12h:
▪️ BS CKI Nguyễn Tiến Phương

————-
🌻 THỨ TƯ : Ngày 27/9/2023

⏰ 08h – 17h30:
▪️ ThS.BSNT.CKI Đỗ Thị Vân Trang

————-
🌻 THỨ NĂM : Ngày 28/9/2023

⏰ 08h – 17h30:
▪️ ThS.BSNT.CKI Đỗ Thị Vân Trang
▪️ BS CKI Nguyễn Tiến Phương

————-
🌻 THỨ SÁU : Ngày 29/9/2023

⏰ 08h – 17h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thuý Hằng
▪️ BS CKI Nguyễn Tiến Phương

————
🌻 THỨ BẢY: Ngày 30/9/2023

⏰ 08h – 17h30:
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Nguyễn Tiến Phương

‐—————
🌻 CHỦ NHẬT: Ngày 1/10/2023

⏰ 08h – 17h30:
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Nguyễn Tiến Phương

Top