Văn hóa The Medcare

Tuân thủ quy định pháp luật

The Medcare tuân thủ quy định, luật pháp, tuân thủ luật khám chữa bệnh của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của tổ chức JCI về áp chuẩn trong dịch vụ y tế. The Medcare tuân thủ các luật được thiết kế để cải thiện an toàn nơi làm việc, trong đó có luật bảo vệ môi trường; cấm phân biệt và quấy rối; quy định về các chất có kiểm soát; sàng lọc các cá nhân bị loại trừ; không chịu thuế GTGT bởi nhiệm vụ nhân đạo.

Đạo đức nghề nghiệp

The Medcare cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn về đạo đức kinh doanh, sự liêm chính và yêu cầu sự trung thực. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng việc thanh toán và thực hiện bồi hoàn tuân thủ các điều luật, quy định, hướng dẫn và chính sách hiện hành của Nhà nước và Chính phủ, tất cả đều phải rõ ràng, minh bạch và chuẩn xác.

Xung đột lợi ích

Nhân viên và các nhà cung cấp dịch vụ khác có trách nhiệm trung thành hoàn toàn với The Medcare, không được sử dụng các vị trí của mình để kiếm lợi cho cá nhân với chi phí của tổ chức thông qua tài chính hoặc bằng cách khác. Các mâu thuẫn lợi ích tiềm tàng sẽ không được tồn tại ở The Medcare.

Sử dụng tài nguyên phù hợp

Những người có liên quan tới The Medcare có nhiệm vụ bảo quản, bảo vệ và đảm bảo sử dụng tài sản hiệu quả. Theo quy chế và nội quy lao động The Medcare, cấm sử dụng các thiết bị, nguồn cung cấp, vật tư hoặc dịch vụ của tổ chức vì mục đích cá nhân, không liên quan đến công việc.

Tính bảo mật

Nhân viên và những người có liên quan đến The Medcare có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật của bệnh nhân, nhân viên và các thông tin độc quyền khác, cũng như với những người có quan hệ kinh doanh hoặc chuyên môn với The Medcare. Nghiêm cấm việc chia sẻ thông tin bí mật với nhân viên khác hoặc người khác bên ngoài tổ chức, trừ khi người yêu cầu thông tin có lý do chính đáng để biết về các mục đích kinh doanh của phòng khám The Medcare.

Hành vi chuyên nghiệp

The Medcare thiết lập các quy trình chuyên môn theo quy định của pháp luật và các tiêu chí chuẩn JCI, thuân thủ nghiêm ngặt khi áp dụng. Trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại của bệnh nhân khi khám chữa bệnh, các bác sĩ và nhân viên The Medcare được yêu cầu lắng nghe, giải thích, xử lý dựa trên những bằng chứng khoa học, không giấu giếm, bao biện, gian dối. Khi cần thiết, theo quy định sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn để xử lý theo hướng vì bệnh nhân và vì lợi ích của trẻ. Các bác sĩ được yêu cầu có mặt đầy đủ trong các buổi sinh hoạt khoa học, buổi họp chuyên môn của The Medcare nhằm giải quyết các vướng mắc về chuyên môn, trao đổi để cùng rút ra kinh nghiệm cho việc khám và điều trị tại Hệ thống phòng khám The Medcare.

Trách nhiệm

Việc vi phạm các trách nhiệm được nêu ra trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy định về nội quy, quy chế, quy trình của The Medcare đều có thể bị kỷ luật hoặc sa thải. Hành vi vi phạm pháp luật cũng có thể dẫn đến các hình phạt dân sự, hình sự, từ phạt tiền đến phạt tù.

Dành cho thành viên The Medcare

Bản Quy Tắc Ứng Xử dành cho cán bộ, nhân viên & bác sĩ tại The Medcare

Top