Trung tâm dinh dưỡng

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Chúng tôi hiện đang cộng tác
với các bác sĩ chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng
và tổ chức các buổi khám, tư vấn dinh dưỡng định kỳ
hàng tuần, hàng tháng, bao gồm:

Bảng giá Gói khám dinh dưỡng cho Trẻ đến 18 tuổi

Thời gian lấy máu xét nghiệm trước 7 ngày khám (dành cho gói nâng cao, toàn diện)