Lựa chọn dịch vụ Tư vấn của The Medcare, bạn sẽ được chúng tôi hỗ trợ từ những bước chập chững đầu tiên cho tới khi vững vàng và sẵn sàng đương đầu với nhiều cơ hội, thách thức mới:

Viết Dự án

Những ý tưởng mơ hồ mà bạn đang ấp ủ trong đầu sẽ được hoạch định một cách cụ thể và chi tiết, phác thảo nên “dáng vẻ” sơ khai cho phòng khám của bạn

Đánh giá
thẩm định Dự án

Sau khi hoàn tất bước viết dự án đầu tiên, chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định dự án nhằm xem xét một cách khách quan và toàn diện các nội dung cơ bản ảnh hưởng trực tiếp tới tính khả thi của dự án để đưa ra những điều chỉnh phù hợp và kết luận cuối cùng

Xây dựng kế hoạch
kinh doanh

Sau khi đã đảm bảo được tính khả thi của dự án, kế hoạch kinh doanh sẽ được thiết lập một cách chi tiết, trong đó bao gồm kế hoạch về nhân sự, tài chính, kế hoạch vận hành, kế hoạch Marketing…

Triển khai dự án

Đây là lúc chúng tôi cùng bạn chính thức bắt tay vào việc hiện thực hóa dự án trên giấy, bao gồm các công đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng, setup phòng khám, vận hành phòng khám theo kế hoạch kinh doanh đã đề ra…